Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą elektroniczną). Prosimy o kontakt tutaj info@mrchain.de.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy.

W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy:

Towar musi być w oryginalnym stanie i opakowaniu. Nie może być noszony i nie może mieć żadnych śladów użytkowania z punktu widzenia klienta. W przypadku uszkodzenia i/lub zanieczyszczenia towaru, odstąpienie od umowy nie będzie akceptowane.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do towarów, które nie są prefabrykowane i przy których produkcji decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub ustalenie dokonane przez konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta. Oznacza to, że Artykuły spersonalizowanetakie jak naszyjniki z literami, pierścionki z literami lub podobne artykuły z liter ami są wyłączone z wymiany. To samo dotyczy wszystkich produktów grawerowanych.

 Ponadto, ze względów higienicznych, wykluczone są wszelkiego rodzaju kolczyki. Dotyczy to również kolczyków niespersonalizowanych i spersonalizowanych.