Polityka prywatności

1. ochrona danych w zarysie

Informacje ogólne

Poniższe wskazówki stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone przez Państwa, którzy je nam przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Analityka i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Resul Gönul
Lütge Bruch 1a
44628 Herne

Telefon: Wkrótce z powodu przeprowadzki.
E-mail: info@mrchain.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych płatniczych (np. numer konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki zaszyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozostałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Najdalej na lewo

Używamy technologii śledzenia Linkster GmbH, Geschwister-Scholl-Straße 52, 20251 Hamburg, Niemcy, na tej stronie do pomiaru i wizualizacji wglądu w partnerstwa i kanałów reklamowych. Jest to funkcja służąca do pomiaru efektywności odpowiednich środków reklamowych
. Ponadto informacje te umożliwiają nam przypisanie sukcesów reklamowych do celów rozliczeniowych z odpowiednimi partnerami reklamowymi. Kiedy klikasz na integrację reklamową, w Twojej przeglądarce ustawiane są pliki cookie, które są odczytywane w przypadku transakcji. W każdym punkcie styku, przeglądarka wysyła żądanie HTTP do serwera Linkster, z którym
przesyła pewne informacje. Informacje te obejmują adres URL strony internetowej, na której umieszczono materiał reklamowy (referrer URL), identyfikator przeglądarki (user agent) urządzenia końcowego (w tym informacje o typie urządzenia i systemie operacyjnym), adres IP urządzenia końcowego (ten adres IP jest anonimizowany i haszowany przez nas przed zapisaniem), nagłówek HTTP (pakiet danych automatycznie przekazywany przez przeglądarkę z różnymi informacjami technicznymi), czas żądania oraz, jeśli jest już zapisany w urządzeniu końcowym, plik cookie z jego zawartością.


Cookie to mały pakiet danych, który jest wymieniany pomiędzy przeglądarką a serwerem. W tym pakiecie danych mogą być przechowywane i przekazywane informacje istotne dla aplikacji internetowej, np. zawartość wirtualnego koszyka na zakupy.

Technologia śledzenia zapisuje pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym w celu dokumentowania działań. W pliku cookie zapisywany jest 24-cyfrowy, anonimowy identyfikator. W połączeniu z tym identyfikatorem, dane są szyfrowane w naszej bazie danych na serwerze.

Zawierają one informacje o ostatnich punktach styku (tj. kiedy dany nośnik reklamowy został wyświetlony lub kliknięty przez urządzenie końcowe). W razie potrzeby zapisane punkty kontaktu można połączyć w łańcuch sekwencji (podróż użytkownika).

W przypadku żądania akcji, numer zamówienia i wartość koszyka z zamówieniem są zazwyczaj również przekazywane i przechowywane przez nas. Ponadto mogą być przekazywane i przechowywane następujące wartości: Twój numer klienta, cecha nowego klienta, Twój wiek i płeć, jak również informacje podane przez Ciebie w ankiecie dla klientów.

Pliki cookie zapisane przez Linkster GmbH są usuwane najpóźniej po 30 dniach. Przekazane nam informacje oraz pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przyporządkowania sukcesu nośnika reklamowego oraz odpowiedniego rozliczenia i są uzasadnione naszym uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookie były zapisywane w Państwa przeglądarce, mogą Państwo to zrobić poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć w danej przeglądarce w sekcji Dodatki/Opcje internetowe, ograniczyć do określonych stron internetowych lub
ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o wysłaniu pliku cookie. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku należy liczyć się z ograniczonym wyświetlaniem ofert online i ograniczonym prowadzeniem użytkownika. Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookie
. W takim przypadku przechowywane w nich informacje zostaną usunięte z urządzenia końcowego użytkownika.

Gromadzenie i przetwarzanie danych śledzących można również dezaktywować, klikając na ten link rezygnacji ze śledzenia:

https://trck.linkster.co/privacy-optout.do

Przeglądanie danych:

https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do

W poniższym zestawieniu można szczegółowo sprawdzić, które pliki cookie są wykorzystywane przez naszą technologię śledzenia:

TRS: niepowtarzalny 24-cyfrowy identyfikator (ID) służący do śledzenia partnerstw. Ten plik cookie jest przechowywany w przeglądarce klienta i identyfikuje rekordy bazy danych, które zawierają dane dotyczące punktów kontaktowych.


TRSCJ: Plik cookie z podstawowymi danymi dotyczącymi punktów styku do śledzenia partnerstw. Ten plik cookie zawiera zaszyfrowane wszystkie dane dotyczące touchpointów
w przeglądarce klienta.


trs_db_optout: Po kliknięciu na link rezygnacji ze śledzenia zapisywany jest specjalny plik cookie, który wyłącza śledzenie w aktualnej przeglądarce internetowej urządzenia końcowego. Śledzenie jest jednak ponownie włączane, gdy tylko użytkownik usunie plik cookie z rezygnacją ze śledzenia.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych ze względów technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie piszesz anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Okres przechowywania uwag

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z serwisu lub wystawić mu rachunek.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

"Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:
- zgodnie z art. 15 DSGVO prawo do informacji w zakresie w nim określonym o o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych przetwarzane przez nas dane;

- zgodnie z art. 16 DSGVO prawo do natychmiastowego korektę błędnych lub lub uzupełnienie przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych przechowywane przez nas dane osobowe;

- zgodnie z art. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcie przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile przechowywane przez nas dane, o ile dalsza obróbka nie jest

- zgodnie z art. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile dalsze ich przetwarzanie nie jest zabronione.

- korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

- ze względu na interes publiczny lub

- w celu dochodzenia, wykonywania lub rozpowszechniania roszczeń prawnych

jest wymagane;

- zgodnie z art. 18 DSGVO prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile

- dokładność danych jest kwestionowana przez użytkownika;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu;

- nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub

- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;

- zgodnie z art. 20 DSGVO prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;

- zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo do centrali naszej firmy."

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w przypadku sklepów internetowych, pośredników i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie odbywa się lub odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. media społecznościowe

Wtyczki Facebook (przycisk "Lubię to" i "Podziel się")

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedzasz nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

Plugin Twitter

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępnione innym użytkownikom. W trakcie tego procesu dane są również przekazywane do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i udostępnianie informacji: Możesz użyć przycisku Google+, aby publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google+ użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, że dałeś +1 dla treści, jak również informacje o stronie, którą oglądałeś, gdy kliknąłeś +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako powiadomienia wraz z nazwą i zdjęciem Państwa profilu w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub Państwa profil Google, a także w innych miejscach na stronach internetowych i w reklamach w Internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa aktywności +1 w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google+, należy posiadać widoczny globalnie, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla profilu. Nazwa ta będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Cię.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań opisanych powyżej podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z odpowiednią polityką prywatności firmy Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

5. narzędzia analizy i reklama

Statystyki WordPress

Ta strona używa narzędzia WordPress Stats do statystycznej analizy ruchu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Pliki cookie "WordPress Stats" pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookie "WordPress Stats" jest oparte na art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Państwa danych w przyszłości, ustawiając w swojej przeglądarce plik cookie opt-out, klikając na ten link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Piksel Facebooka

Nasza strona korzysta z visitor action pixel firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę oferenta poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką Facebooka w zakresie wykorzystywania danych. Pozwala to Facebookowi na wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu Custom Audiences w sekcji Ads Settings na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na użytkowaniu, które oferuje Facebook, na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. newsletter

Dane do biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie newsletter, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera, a po rezygnacji z otrzymywania newslettera zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów (np. adresy e-mail do strefy członkowskiej).

7. wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje czcionki domyślnej.

Więcej informacji o Google Web Fonts można uzyskać na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i przeczytać politykę prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8) dostawcy usług płatniczych

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwana dalej "PayPal").

Jeśli wybierzesz płatność przez PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane płatnicze zostaną przekazane do PayPal.

Przekazanie danych użytkownika do firmy PayPal odbywa się na podstawie art. 6 (1) a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 (1) b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.

Klarna

Na naszej stronie internetowej oferujemy, między innymi, płatności za pomocą usług Klarna. Dostawcą jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej "Klarna").

Klarna oferuje różne opcje płatności (np. zakupy na raty). Jeśli zdecydują się Państwo płacić za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna będzie gromadzić różne dane osobowe. Szczegóły na ten temat można przeczytać w polityce prywatności Klarna pod następującym linkiem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji korzystania z rozwiązania kasowego Klarna. Optymalizacja rozwiązania kasowego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i nie powodują żadnych szkód. Pozostają one na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Szczegóły na temat wykorzystania plików cookie firmy Klarna można znaleźć pod następującym linkiem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Przekazanie danych do Klarna odbywa się na podstawie art. 6 (1) a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 (1) b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.

Sofortüberweisung

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność za pomocą "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od Sofort GmbH i możemy natychmiast przystąpić do wypełniania naszych zobowiązań.

Jeśli wybrałeś metodę płatności "Sofortüberweisung", przekazujesz firmie Sofort GmbH kod PIN i ważny TAN, za pomocą których może ona zalogować się na Twoje konto bankowe online. Po zalogowaniu się Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan konta i dokonuje przelewu na nasze konto za pomocą TAN przekazanego przez użytkownika. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdza również obroty, linię kredytową kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich salda.

Oprócz PIN-u i TAN-u do Sofort GmbH przekazywane są również dane dotyczące płatności wprowadzone przez użytkownika oraz jego dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Państwa tożsamości w sposób nie budzący wątpliwości oraz do zapobiegania próbom oszustwa.

Przekazanie danych użytkownika firmie Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.